image012

Voor en na de lestijden verzamelen de kinderen op de respectievelijke speelplaatsen. De opvang gaat enkel door op campus Rerum Novarumplein.

Nummer opvang : 09 221 54 75

Voorschoolse opvang (van 7.00u tot 8.00u)

De kinderen die zich voor 8.00u op school aanmelden maken gebruik van de voorschoolse (betalende) opvang. Deze uren zullen strikt nageleefd worden.

De kinderen van campus E. De Deynestraat gaan onder begeleiding van 2 leerkrachten naar school.

Ochtendtoezicht  

Vanaf 8.00u kunnen alle kinderen terecht op de speelplaats. Deze bewaking is gratis.

Middagtoezicht

De kinderen die ‘s middags op school blijven brengen de middagpauze door op de speelplaats of in de speeltuin achter de school onder toezicht van de leerkrachten. Kinderen die ‘s middags naar huis gaan mogen zich pas opnieuw op school aandienen vanaf 13 uur.

Voor de allerkleinsten is er slaapgelegenheid over de middag.

Naschoolse opvang

Op woensdag eindigen de lessen om 11.35u.
Op andere dagen eindigen de lesactiviteiten  om 15.25u.

Opgepast op vrijdag om 15.05u

De kinderen van campus E. De Deynestraat gaan onder begeleiding van 2 leerkachten naar de campus van Rerum Novarumplein.

Vanaf 15.30u tot uiterlijk 18.00u (op vrijdag tot 17u) kunnen de kinderen in de studie / avondopvang blijven mits betaling van een vergoeding. Uit respect voor de mensen die de opvang verzorgen vragen wij om uw kind tijdig op te halen. Er zal een extra vergoeding gevraagd worden wanneer kinderen te laat worden opgehaald in de opvang ( 6€ per halfuur).

Begeleide studie

De leerlingen van de lagere school kunnen in de begeleide studie hun taak onder toezicht van een leerkracht uitvoeren. De leerkracht die het toezicht verzorgt ziet erop toe dat de kinderen rustig kunnen werken, het nakijken van de huistaken en lessen valt onder de verantwoordelijkheid van de ouders.

Woensdagnamiddagopvang

Opvang nodig tot 14u?

Sint-Paulus Rerum Novarumplein 188 – BIJ TE LAAT AFHALEN WORDT EEN MEERPRIJS GEVRAAGD: 6 euro per halfuur per kind

Opvang nodig na 14u?

  • KLEUTERS:

Opvang in Stedelijke Kinderopvang (STIBO) De Panda. Deze opvang is mogelijk tot 18u. De kinderen worden naar de opvang gebracht door een leerkracht van onze school om 11u45. U komt uw kindje in STIBO de Panda ophalen! Vooraf inschrijven is noodzakelijk!

De Panda, August Vermeylenstraat 2, 9000 Gent. 09 220 81 58 of via www.tinkelbel.be

  • LAGERE SCHOOL:

Opvang in ’t Leebeekje. Deze opvang is mogelijk tot 18u. De kinderen worden naar ’t Leebeekje gebracht door een leerkracht van onze school om 14u. U komt uw kind in ’t Leebeekje ophalen! Vooraf inschrijven is noodzakelijk! Een lidkaart van ’t Leebeekje kost €4. Hiermee hebt u opvang voor een heel schooljaar. ’t Leebeekje, E. De Deynestraat 2E, 9000 Gent. 09 279 58 67 of via leebeek@telentet.be