image003

Instappen in het kleuteronderwijs

Kleuters tussen 2,5 en 3 jaar worden toegelaten in het kleuteronderwijs op de volgende instapdata:

  • de eerste schooldag na de zomervakantie
  • de eerste schooldag na de herfstvakantie
  • de eerste schooldag na de kerstvakantie
  • de eerste schooldag van februari
  • de eerste schooldag na de krokusvakantie
  • de eerste schooldag na de paasvakantie
  • de eerste schooldag na het hemelvaartweekend

Dit betekent dat een kleuter wordt toegelaten in het kleuteronderwijs en als regelmatige leerling beschouwd wordt vanaf de instapdatum volgend op de datum waarop het de leeftijd van twee jaar en zes maanden bereikt heeft. Vóór de instapdatum mag een kleuter tussen twee jaar en zes maanden en drie jaar niet op school aanwezig zijn.

Kleuters die twee en zes maanden worden op een instapdatum, kunnen op die dag in het kleuteronderwijs ingeschreven en onmiddellijk toegelaten worden. Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan elke dag ingeschreven worden. Bovendien kan het kind ook toegelaten worden op de school zonder rekening te moeten houden met de instapdata.

Inschrijven kleuters geboortejaar 2015

en

andere inschrijvingen voor het schooljaar 2017-2018

 

Onze school houdt zich aan het inschrijvingsbeleid zoals vastgelegd in het LOP-Gent.
(Lokaal Overleg Platform Gent)

Hieronder vindt u de data van de inschrijvingsperiodes:

periode 1: van 17 oktober tot en met 28 oktober 2016

voorrangsperiode voor broers en/of zussen van reeds ingeschreven kinderen en kinderen van personeel.

Stel de inschrijving niet uit, maak een afspraak met het schoolsecretariaat en kom dan langs met de kids-ID van uw kind.

 

Periode 2: van 27 januari tot en met 17 februari 2017 (van 12u ‘s middags tot en met 12u ‘s middags)

Alle andere kleuters en lagere schoolkinderen (geen broers of zussen op onze school), kunnen zich aanmelden via de website: www.meldjeaan.be

 

Periode 3: van 7 tot 27 maart 2017

De ouders komen de inschrijving bevestigen op school. De ouders ontvangen dan een definitief inschrijvingsbewijs.

 

Periode 4 vanaf 19 april 2017
In deze periode kunnen alle kinderen (die vergeten zijn zich aan te melden via www.meldjeaan.be) ingeschreven worden op het schoolsecretariaat.

 

Nieuwe ouders en kinderen 

Voor de nieuwe ouders en kinderen die graag kennismaken met de school organiseren we 4 vrijblijvende info-momenten op onze school. Wij maken dan de nodige tijd om uitleg te geven over de school, geven u een rondleiding en leren u kennismaken met de (peuter)klas. Indien u graag langskomt op één van deze infomomenten, kan u zich daarvoor inschrijven via de link op de website (www.spnieuwgent.be) van de school.

Gids om uw kind in te schrijven